Om Y’s Men’s Clubberne

Haderslev Y’s Men’s Club    og   Tørning Len Y’s Men’s Club

– er to selvstændige klubber i Haderslev Kommune.

– er tjenesteklubber, der ved aktiv tjeneste vil støtte det arbejde, der gøres i og fra KFUM eller anden virksomhed af kristelig, social eller humanitær art, fortrinsvis for ungdommen og således som klubben finder det rigtigt,

– vil informere medlemmerne om aktuelle kristelige, religiøse, sociale og økonomiske spørgsmål af national og international karakter,

– vil opmuntre til retskaffenhed og til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale forhold, idet klubben dog altid afholder sig fra partipolitik eller sekterisk stillingtagen,

– vil fremme et godt kammeratskab mellem medlemmerne.

Y's Men logo