Hvad går pengene til?

Alle de penge, der indkommer ved salg i Loppetanken fordeles, når de faste udgifter til husleje mv. er betalt.

De seneste år er der hvert år solgt for omkring 350.000 kr. og overskuddet fordeles med 30 pct. til Y’s Men’s klubberne og 70 pct. til de spejder- og FDF-grupper samt KFUM og KFUK, som er med i samarbejdet. Her bruges pengene til at skabe gode vilkår for børn og unge i deres spejder-, FDF-, KFUM og KFUK- og klubaktiviteter.

Y’s Men’s klubbernes andel af overskuddet videredoneres til kirkelige og humanitære formål lokalt, nationalt og internationalt.