Loppetankens historie

Haderslev Y’s  Men’s Club har arrangeret loppemarked i rigtig mange år. I 1973-75 afholdtes årlige markeder i samarbejdede med Lions Club.

Herefter indgik klubben et samarbejde med FDF og KFUM- og KFUK-spejderne, et samarbejde, der eksisterer den dag i dag. Der var mange problemer med at finde lagerlokaler og salgslokaler år for år. Der har bl.a. været afholdt marked på Mariegård, i Marstrup, i Det gamle Ridehus, i Hesselberg autoforretning på Gravene, på den gamle Katedralskole i Gåskærgade o.s.v. I perioden 1989 – 1994 holdt loppemarkedet til i en stald og et maskinhus i Bramdrup.

   

Da den mulighed ophørte, besluttede klubben at forsøge at finde egnede og billige lokaler i Haderslev by. Mod at rydde op, fik vi fik lov til vederlagsfrit at låne den gamle BP-tankstation på Teaterstien og døbte stedet Loppetanken, med henvisning til lokalernes oprindelse som tankstation. Den havde stået tom i årevis, men var nogenlunde anvendelig efter en grundig oprydning. Første lørdag i maj 1994 åbnede det første månedlige loppemarked i klubbens historie under festlige former med taler og musik af FDF-orkesteret. Det var lidt af en satsning at gå fra ét årligt loppemarked til ét hver måned. Var der lopper nok, og var der tilstrækkelig mange købere? Det viste sig at være tilfældet, men tiden  på Teaterstien skulle blive kort. Sidste marked blev afholdt i januar 1995.

De gode resultater, der blev opnået i lokalerne på Teaterstien, gav klubben mod på at forsøge at finde lokaler, der var endnu bedre egnede til formålet, og det lykkedes. I februar 1995 åbnede Loppetanken i de gamle lagerlokaler på Godskajen 5. Bygningen var ikke byens kønneste, men var velegnet til formålet, og havnearealet omkring Loppetanken gav god plads til de omkring 100 biler, der ofte kom ved markedets åbning.

Siden flytningen har Loppetanken afholdt loppemarked den 1. lørdag hver eneste måned med en enkelt undtagelse. Orkanen i december 1999 fjernede en stor del af Loppetankens tag aftenen før månedens loppemarked. Markedet blev dog gennemført, men markedet i januar 2000 blev aflyst, da det ikke var muligt at afholde det under forsvarlige former.

Loppetankens ca. 450 kvadratmeter på Godskajen blev opdelt i følgende afdelinger: møbler, isenkram, elartikler, bogcafé, legetøj/kufferter/tasker og kunst/finere isenkram, en opdeling, der stort set er fortsat siden.

   

I forbindelse med nyopførelser og ændringer på havnen, bl.a. i forbindelse med planlægning af “Søslangen” og “Streetdome” måtte vi på jagt efter andre lokaler, idet bygningerne på Godskajen blev nedrevet. Vi fandt i 2009 lokaler i Mekonomens bygning på Niels Bohrs Vej 6, hvor vi flyttede ind. Lokalerne var lidt mindre end lokalerne på Godskajen, men det blev seks gode år.

Men også her skete der ændring, idet Mekonomen solgte bygningen og vi blev derfor opsagt af lejemålet. Vi var dog heldige at finde lokaler på H.C.Ørsteds Vej 2 J, hvor vi flyttede ind i marts 2015. Med den større plads blev der mulighed for at foretage udvidelser, bl.a. blev det lille “spøg-og-skæmt hjørne” ændret til en større afdeling: “Kramboden”, der ligeledes indeholder alt det, som nogen lige står og mangler… Vi fik også indrettet Café Loppen, som serverer kaffe, varm suppe mv. I forbindelse med indretningen af det nye sted, blev der indledt et samarbejde med den nye Y’s Men’s Club i Haderslev kommune: Tørning Len Y’s Men’s Club. Det har været til stor glæde for begge parter, og salget har da også vist en stigende tendens det første år.

Loppetankens overskud fordeles med 30 pct. til Y’s Men’s Clubberne og 70 pct. til ovennævnte korps. Klubbernes andel af overskuddet videredoneres til humanitære formål lokalt, nationalt og internationalt.

Loppetankens åbning 2015