Det kan du købe!

Det kan du købe!

Hver måned har vi mange forskellige ting til salg. I ugen op til en salgsdag bliver der lagt billeder op af netop indkomne effekter. Derudover har vi bl.a. disse ting til salg: